วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันจันทร์์ที่ 27  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  การประกวดร้องเพลงไทยสากล และการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง  เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ณ อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  โดยมีนายจรัญ  สุขเสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 68 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-06-29 21:01:04