แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายจรัญ สุขเสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน“รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน พัฒนาองค์กร ปลอดการทุจริต”  ณ  อาคารโดม  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 85 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-06-14 22:04:20