ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน พัสดุและแผนงาน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน พัสดุและแผนงาน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน พัสดุและแผนงาน

รองฯอุทุมพรและทีมงานบริหารงบประมาณ
(การเงิน/พัสดุ/แผนงาน) ให้การต้อนรับ ผอ.จันทรา เรือนทองดี และคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน พัสดุและแผนงานจาก รร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจฯในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน พัสดุและแผนงาน รร.มัธยมวัดดอนตูมเขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 134 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-12-02 10:19:32