กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงจะอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙   คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปากท่อพิทยาคมขอส่งคำขวัญเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนสืบสานภาษาไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  และมีการประกวดคัดลายมือของนักเรียน
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 96 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-07-30 10:44:24