เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

      เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนสายธรรมจันทร์    โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เขียนโดย นางสาวลอองทราย พูนทองดีวัฒนา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 92 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-07-30 09:23:16