คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู บุคลากรโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบที่รองนอนอเนกประสงค์ จำนวน 40 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู บุคลากรโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบที่รองนอนอเนกประสงค์ จำนวน 40 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู บุคลากรโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้มอบที่รองนอนอเนกประสงค์ จำนวน 40 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
เขียนโดย นางสาวลอองทราย พูนทองดีวัฒนา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 83 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-07-30 09:20:05