คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโชติทายการาม วัดอมรญาติสมาคมและวัดท่าเรือ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโชติทายการาม วัดอมรญาติสมาคมและวัดท่าเรือ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ  วัดโชติทายการาม วัดอมรญาติสมาคมและวัดท่าเรือ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เขียนโดย นางสาวลอองทราย พูนทองดีวัฒนา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 90 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-07-30 09:14:33