ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียน Online

ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียน Online

ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียน Online

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการความช่วยเหลือ เยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในการเรียน Online  มอบโทรศัพท์ 
พร้อมซิมการ์ด ในสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวัรส COVID-19 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564เขียนโดย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 84 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-07-28 11:07:14