การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการใช้สื่อและเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการใช้สื่อและเทคโนโลยี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการใช้สื่อและเทคโนโลยี

นายพรรษกฤษ เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี 5 เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการใช้สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 63 คน ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม โรงเรียนช่องพรานวิทยา โรงเรียนหนองปลาหมอ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุงและโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเอเชียร์อาคเนย์เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 122 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-31 20:45:24