งานปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

งานปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

งานปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

นายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม มอบปัจฉิมโอวาท แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 362 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-26 21:12:18