สถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก)ประจำปี 2563

สถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก)ประจำปี 2563

สถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก)ประจำปี 2563

ผอ.พรรษกฤช (รร.มัธยมวัดดอนตูม)อำนวยการใช้สถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก)ประจำปี 2563 โดยมีท่านเจ้าคณะตำบลบ้านโป่งเป็นประธาน ท่านเจ้าอาวาสวัดดอนตูม คณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะครูดำเนินการ ในการนี้ ท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
เมตตามาตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วยซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น  961 คน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เมื่อ 5 มีนาคม 2564 เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 249 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-03-05 19:33:07