การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้อำนวยการพรรษกฤช พร้อมด้วยทีมงานบริหารวิชาการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่คณะศึกษานิเทศก์ สพม.8 ศน.หงส์หยก และ ศน.จิรภา ณ ห้องเกียรติยศ เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (13.00 น.)
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 173 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-02-17 21:23:46