พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ปีบริหาร 2563-2564 โดยการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี่บ้านโป่งเขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 339 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-17 19:11:18