ดร.กชพร มั่งประเสริฐ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ดร.กชพร มั่งประเสริฐ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ดร.กชพร มั่งประเสริฐ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
นางสาววนานุช แวงอุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี     เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 27 ครั้ง เขียนเมื่อ 2023-01-28 08:26:59