ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
นางสาวจีรวรรณ
  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพจนพร รุ่งทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
     เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 27 ครั้ง เขียนเมื่อ 2023-01-28 08:25:56