ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.รบ. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ฉ.22/2566

ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.รบ. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ฉ.22/2566

ดร.สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.รบ. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก  ฉ.22/2566
เขียนโดย นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 39 ครั้ง เขียนเมื่อ 2023-01-27 15:04:27