ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครองและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ  อาคารอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา เช้าและบ่าย ดังนี้
- เช้า (8.30 - 12.00) ชั้น ม.2 / ม.3 / ม.6    
- บ่าย (12.30 - 16.00) ชั้น ม.1 / ม.4 / ม.5เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 223 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-11-27 22:30:11