สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565

งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านพิงภูแพรว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 96 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-11-27 22:28:23