ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์)เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 297 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-11-27 22:26:44