สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  (ดนตรี  นาฎศิลป์  ศิลปะ  คอมพิวเตอร์  และหุ่นยนต์)  โดยมีนายจรัญ สุขเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีให้การต้อนรับอย่างดียิ่งเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 312 ครั้ง เขียนเมื่อ 2022-11-16 20:25:45