1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564..
กลุ่มอำนวยการ 2021-11-26 15:00:37   อ่าน 35 ครั้ง
2 ประกาศปิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ..
กลุ่มอำนวยการ 2021-11-22 23:27:10   อ่าน 68 ครั้ง
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ..
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2021-11-22 11:44:56   อ่าน 231 ครั้ง
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ..
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2021-11-18 20:23:28   อ่าน 194 ครั้ง
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ..
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2021-11-05 16:58:09   อ่าน 437 ครั้ง