รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2564 ประจำวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
 

2021-05-13 14:47:35

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2564 ประจำวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564..
รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   

2021-05-11 12:52:00

รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ..
รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
   

2021-05-11 12:21:41

รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสัง..
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ video conference (Zoom)
   

2021-05-06 12:59:34

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้น..
รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564 ประจำวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
   

2021-05-06 12:26:44

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564 ประจำวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564..
รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2564 ประจำวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
   

2021-04-29 14:48:59

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2564 ประจำวันพุธที่ 28 เมษายน 2564..