ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
   

2021-12-02 16:34:55

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE..
ประชุมโครงการการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งที่ 1/2564
   

2021-12-01 14:54:14

ประชุมโครงการการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ...
ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการนำเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านทางระบบ Conferrence
   

2021-11-30 11:38:26

ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการนำเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านทางระบบ ..
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
   

2021-11-29 14:25:44

คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอเลื่อนวิทยฐานะเชี..
ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านทางระบบ Conferrence
   

2021-11-26 14:30:27

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ..
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42
   

2021-11-26 10:41:23

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42..