1 ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอ..
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 2021-10-19 11:30:19   อ่าน 170 ครั้ง
2 ประกาศโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง..
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 2021-10-04 09:16:21   อ่าน 52 ครั้ง
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 2021-05-05 13:52:44   อ่าน 462 ครั้ง
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 2021-05-03 12:00:16   อ่าน 331 ครั้ง
5 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 2021-04-19 07:03:23   อ่าน 386 ครั้ง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2021-04-08 17:27:50   อ่าน 122 ครั้ง
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบอาหารการเลี้ยงนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔..
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2021-04-05 16:20:07   อ่าน 94 ครั้ง
8 ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 2021-04-01 17:01:01   อ่าน 399 ครั้ง