1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 2021-05-05 13:52:44   อ่าน 275 ครั้ง
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 2021-05-03 12:00:16   อ่าน 230 ครั้ง
3 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564..
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 2021-04-19 07:03:23   อ่าน 281 ครั้ง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2021-04-08 17:27:50   อ่าน 89 ครั้ง
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบอาหารการเลี้ยงนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔..
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2021-04-05 16:20:07   อ่าน 55 ครั้ง
6 ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 2021-04-01 17:01:01   อ่าน 310 ครั้ง
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔..
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2021-03-25 16:17:35   อ่าน 104 ครั้ง
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชื้อหนังสือเรียนตามโครงการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอกชีวิตอย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ ประจำปีการศึ..
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2021-03-24 15:41:05   อ่าน 84 ครั้ง