วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
 

2023-01-28 14:47:48

รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู..
สนามแข่งขันโรงเรียนเนกขัมวิทยา ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชาติ
 

2023-01-28 08:27:46

รร.เนกขัมวิทยา
สนามแข่งขันโรงเรียนเนกขัมวิทยา ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท..
ดร.กชพร มั่งประเสริฐ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา
 

2023-01-28 08:26:59

รร.เนกขัมวิทยา
ดร.กชพร มั่งประเสริฐ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม..
ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเนกขัมวิทยา
 

2023-01-28 08:25:56

รร.เนกขัมวิทยา
ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรร..
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
 

2023-01-27 20:17:09

รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการเรียน..
ดร.สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.รบ. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก  ฉ.22/2566
 

2023-01-27 15:04:27

รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.รบ. ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันโร..
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ
 

2023-01-27 06:11:09

รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปห..
รวมภาพกิจกรรม การแข่งขันศิลปฯ สนามแข่งขันด่านทับตะโกฯ
   

2023-01-25 16:00:37

รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
รวมภาพกิจกรรม การแข่งขันศิลปฯ สนามแข่งขันด่านทับตะโกฯ..