กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564
 

2021-12-05 05:54:02

รร.โพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถ
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564..
โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อม ความปลอดภัย ในการเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2/2564
 

2021-12-04 18:04:18

รร.โพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถ
โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ตรวจ ATK เพื่อเต..
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

2021-12-04 16:22:42

รร.โพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถ
“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้าย..
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
 

2021-12-04 15:34:38

รร.วัดสันติการามวิทยา
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชา..
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 

2021-12-03 19:27:07

รร.ปากท่อพิทยาคม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ..
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

2021-12-03 15:48:53

รร.ปากท่อพิทยาคม
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดกา..
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564
 

2021-12-03 14:50:57

รร.ประสาทรัฐประชากิจ
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564..
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
 

2021-12-03 12:13:37

รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9..