ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 

2022-05-27 22:10:57

รร.บ้านคาวิทยา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565..
26 พฤษภาคม 2565  การประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center School)  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
 

2022-05-27 10:07:23

รร.สวนผึ้งวิทยา
26 พฤษภาคม 2565 การประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยในสถาน..
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 

2022-05-27 09:36:01

รร.เนกขัมวิทยา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕..
การประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center School) โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
 

2022-05-26 15:25:29

รร.วัดสันติการามวิทยา
การประชาสัมพันธ์โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety..
26 พฤษภาคม 2565 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ จากสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง
 

2022-05-26 11:09:15

รร.สวนผึ้งวิทยา
26 พฤษภาคม 2565 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ จากสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง..
26 พฤษภาคม 2565 ตรวจโควิด -19 ประจำสัปดาห์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
 

2022-05-26 10:58:04

รร.สวนผึ้งวิทยา
26 พฤษภาคม 2565 ตรวจโควิด -19 ประจำสัปดาห์ โรงเรียนสวนผึ้..
เข้ารับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ฉ.58/2565
   

2022-05-25 20:31:31

รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
เข้ารับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรีย..
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อกำหนดวาระต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี
   

2022-05-25 20:03:27

รร.วัดสันติการามวิทยา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสันติ..