การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2566
 

2022-09-28 15:15:20

รร.ปากท่อพิทยาคม
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566..
“เกษียณกาล ปากท่อพิทยาคม ๖๕”
 

2022-09-28 14:49:31

รร.ปากท่อพิทยาคม
“เกษียณกาล ปากท่อพิทยาคม ๖๕” ..
เข้าร่วม
 

2022-09-28 14:32:18

รร.ประสาทรัฐประชากิจ
เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน อ.ดำเนินส..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 

2022-09-28 14:29:48

รร.ประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ..
มอบรางวัล
 

2022-09-28 14:27:56

รร.ประสาทรัฐประชากิจ
มอบรางวัล "เด็กดี ศรีประสาทรัฐ"..
อบรมโครงการส่งเสริมพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
 

2022-09-28 14:26:21

รร.ประสาทรัฐประชากิจ
อบรมโครงการส่งเสริมพลเมืองระบอบประชาธิปไตย..
ต้อนรับนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี
   

2022-09-26 09:49:57

รร.ราชโบริกานุเคราะห์
ต้อนรับนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการโ..
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ 2 ชั้น
   

2022-09-26 09:49:36

รร.ราชโบริกานุเคราะห์
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ 2 ชั้น..