ติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

2022-01-21 01:20:04

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ติว GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ..
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
 

2022-01-18 22:51:51

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการ..
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีสากล ชิงถ้วยพระราชทานในโครงการการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์-วงดนตรีสากลร่วมสมัย
 

2022-01-11 21:02:26

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีสากล ชิงถ้วยพระราชทานในโครงการก..
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
 

2021-12-23 14:15:53

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก..