วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
   

2022-06-29 21:01:04

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก..
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 

2022-06-25 20:34:34

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบสื่อ Active learning ผ่านกระ..
แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 

2022-06-14 22:04:20

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน..
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2565
 

2022-06-14 18:42:27

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565..