ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 

2022-11-27 22:30:11

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565..
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565
 

2022-11-27 22:28:23

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565..
ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)
 

2022-11-27 22:26:44

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ..
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565
 

2022-11-16 20:25:45

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่..