ม.5และม.6 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ ฉ.18/2565
   

2021-12-03 11:10:12

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
ม.5และม.6 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ ฉ.18/2565..
ม.4 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ ฉ.17/2565
 

2021-12-02 12:39:17

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
ม.4 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ ฉ.17/2565..
นร.ม.3  รับหนังสือฯ/แบบฝึกทักษะ ฉ.16/2565
 

2021-12-01 11:40:11

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
นร.ม.3 รับหนังสือฯ/แบบฝึกทักษะ ฉ.16/2565..
เข้ารับการนิเทศฯ การจัดการเรียนฯ ฉ.15/2564
 

2021-11-30 14:01:55

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
เข้ารับการนิเทศฯ การจัดการเรียนฯ ฉ.15/2564..
นร.ม.2 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ ฉ.14/2565
 

2021-11-30 14:00:37

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
นร.ม.2 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกทักษะ ฉ.14/2565..
ปฏิบัติหน้าประธานฯประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ฉ.13/2565
 

2021-11-29 14:39:04

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
ปฏิบัติหน้าประธานฯประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ฉ.13/2565..
นักเรียนม.1 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ฉ.12/2565
 

2021-11-29 12:37:46

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
นักเรียนม.1 รับหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ฉ.12/2565..
 

2021-11-29 11:24:04

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
"รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมฯ" ฉ.11/2565..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฉ.10/2565
 

2021-11-12 15:01:02

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฉ.10/2565..