นายสุรพล พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่รกร้าง สร้างห้องน้ำครู ภายในโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม อำนวยความสะดวกแก่คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้มาเยือน ฉ.64/2566
 

2023-09-21 12:49:18

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
นายสุรพล พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์..
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ กำกับ ติดตามคุณครู วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ฐานสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2566
 

2023-09-21 11:25:30

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ กำกับ ติดตามคุณครู ..
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2566 รายการแข่งขัน 1)เปตอง 2)ฟุตซอลชาย และ3)วอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัล ดังนี้ เปตองหญิงคู่ รางวัลชนะเลิศ เปตองหญิงเดี่ยว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ฉ.62/2566
 

2023-09-21 11:23:53

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและ..
ตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคม ฉ.59/2566
 

2023-09-06 12:08:39

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
ตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เด็กแล..
นายสุรพล พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณครูกัญวรัท เฮงชัยโย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการ- พัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะดิจิทัลฯ ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ฉ.61/2566
 

2023-09-06 12:07:39

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
นายสุรพล พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ..
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Data Studio (Looker Studio) สำหรับการวิเคราะห์รายงานผลข้อมูลในการบริหารสถานศึกษา และเสริมสร้างทักษะการบริหารงานผ่าน Board Game ฉ.60/2566
 

2023-09-06 12:06:35

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Data Studio (Looker Studio..
กิจกรรม สิงหาคมนี้
 

2023-09-01 10:29:37

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
กิจกรรม สิงหาคมนี้ "หนูจะทำดีเพื่อแม่" จับรางวัลผู้โชคดีที่เ..
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 งานโรงเรียนคุณธรรม ฉ.57/2566
 

2023-09-01 10:29:08

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษ..
นักเรียนเข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ผู้นำเยาวชนห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ควบคุมนักเรียนโดย คุณครูทิวากร บุญเวิน ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ฉ.56/2566
 

2023-09-01 10:28:38

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
นักเรียนเข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ผู้นำเยาวชนห่างไกล..
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ฉ.55/2566
 

2023-09-01 10:28:11

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันภาษาไทยแห่งชาต..
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัล “Best Practice วิธีการปฏิบัติที่เลิศ
 

2023-09-01 10:27:34

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัล “Best Practic..
รับการนิเทศจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กิจกรรมนิเทศหนุนเสริม เติมเต็มศักยภาพการพัฒนาเพื่อผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2) ฉ.53/2566
 

2023-08-23 17:47:53

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
รับการนิเทศจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกา..