เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70
 

2022-11-21 13:18:26

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70..
การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
 

2022-11-16 17:22:47

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2565..
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 

2022-11-14 17:00:43

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565..
ทอดผ้าป่ากระทง วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565
 

2022-11-08 13:22:11

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ทอดผ้าป่ากระทง วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565..
ประชุมคณะกรรมการฯ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
 

2022-10-31 08:49:10

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมคณะกรรมการฯ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา..
ร่วมงานทอดกฐิน วัดปราสาทสิทธิ์และวัดบ้านกุ่ม ประจำปี 2565
 

2022-10-25 16:47:05

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ร่วมงานทอดกฐิน วัดปราสาทสิทธิ์และวัดบ้านกุ่ม ประจำปี 2565..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565
 

2022-10-03 16:21:56

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565..
เข้าร่วม
 

2022-09-28 14:32:18

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน อ.ดำเนินสะดว..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 

2022-09-28 14:29:48

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ..
มอบรางวัล
 

2022-09-28 14:27:56

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
มอบรางวัล "เด็กดี ศรีประสาทรัฐ"..