ร่วมแสดงความยินดีกับ
   

2023-05-29 13:27:42

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูจุฑากาญจน์ สิทธิการ" ได้ย้ายไป ร.ร...
ร่วมแสดงความยินดีกับ
 

2023-05-26 17:49:48

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูณภัสสร์ ทรัพยะสุต" ได้ย้ายไป ร.ร.รา..
ร่วมแสดงความยินดีกับ
 

2023-05-22 14:36:52

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ร่วมแสดงความยินดีกับ "ครูจินตนา จันโท" ย้ายกลับภูมิลำเนา..
การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
 

2023-04-04 11:14:22

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566..
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565
 

2023-04-03 12:39:38

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3..
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA
 

2023-03-30 15:59:31

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA..
สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 

2023-03-30 14:15:20

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ..
การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
 

2023-03-16 18:22:59

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ..
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
 

2023-03-16 18:20:19

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566..
ศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี  ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing
 

2023-03-07 14:16:49

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึ..