ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน พัสดุและแผนงาน
 

2021-12-02 10:19:32

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงิน พัสดุและแผนงาน..
งานกฐินวัดดอนตอนตูม
มอบทุนการศึกษา หนังสือเข้าห้องสมุดจากบริษัท SE-ED และอุปกรณ์กีฬา
 

2021-05-29 17:59:48

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
มอบทุนการศึกษา หนังสือเข้าห้องสมุดจากบริษัท SE-ED และอุปกรณ์..
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการใช้สื่อและเทคโนโลยี
 

2021-03-31 20:45:24

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการใช้สื่อและเทคโนโลยี..
งานปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
 

2021-03-26 21:12:18

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
งานปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ช..
สถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก)ประจำปี 2563
 

2021-03-05 19:33:07

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
สถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก)ประจำปี 25..
การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 

2021-02-17 21:23:46

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการการส่งเสริมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภา..
พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
 

2020-12-17 19:11:18

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม..
ฉลองพัดยศเปรียญ 3 พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย
 

2020-12-17 19:08:12

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ฉลองพัดยศเปรียญ 3 พระครูวินัยธรสมพร จตฺตภโย..