พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม
 

2022-07-01 11:52:00

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งช..
มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
 

2022-03-31 12:09:08

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ..
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบรรณารักษ์
 

2022-03-25 15:14:31

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบรรณารักษ์..
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรู้การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ และศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ e-GP
 

2022-03-11 20:02:42

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรู้การจัดซื้อจัด..
โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์
 

2022-03-11 20:00:05

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์..
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
 

2022-02-19 20:59:27

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด ..
วิทยากรบรรยายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
 

2022-01-25 20:34:35

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
วิทยากรบรรยายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน..
การสุ่มตรวจ ATK รายสัปดาห์
 

2022-01-24 11:02:40

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
การสุ่มตรวจ ATK รายสัปดาห์..
 ตรวจ ATK นักเรียนทุกคนเพื่อเปิดเรียน On-Site
 

2022-01-17 19:39:37

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ตรวจ ATK นักเรียนทุกคนเพื่อเปิดเรียน On-Site..