กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

2023-08-15 12:18:29

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน..
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
 

2023-07-28 23:49:44

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระปรเมน..
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
 

2023-07-28 23:38:44

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566..
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
 

2023-07-28 23:37:46

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566..
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
 

2023-06-18 19:07:13

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566..
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 

2023-06-12 13:43:01

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566..
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
 

2023-06-12 13:42:21

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา..
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4
 

2023-06-12 13:41:34

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4..
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
 

2023-04-03 22:48:20

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566..