ศูนย์ข่าว สพม.ราชบุรี

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.ราชบุรี

ข่าว สพม.ราชบุรี

สพม.ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี

สพม.ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ และฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน74ครั้ง เขียนเมื่อ2022-05-25 09:05:53

ร่วมพิธีรับมอบเอกสารแผ่นพับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่9 และรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติในจังหวัดราชบุรี

ร่วมพิธีรับมอบเอกสารแผ่นพับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่9 และรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติในจังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน38ครั้ง เขียนเมื่อ2022-05-23 16:18:12

 คณะกรรมการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น.นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน49ครั้ง เขียนเมื่อ2022-05-23 16:11:11

ลงพื้นที่พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ลงพื้นที่พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.00 น.นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน42ครั้ง เขียนเมื่อ2022-05-23 15:57:39

การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน27ครั้ง เขียนเมื่อ2022-05-23 15:46:03