ศูนย์ข่าว สพม.ราชบุรี

ข่าวหน้า 1

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.ราชบุรี

ข่าว สพม.ราชบุรี

ให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

ให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

วันที่ 15 ตุลาคม  2564 เวลา

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน19ครั้ง เขียนเมื่อ2021-10-17 10:21:30

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 ตุลาคม  2564 เวลา 9.30 น. นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน21ครั้ง เขียนเมื่อ2021-10-17 10:07:03

ให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

ให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ตุลาคม  2564 เวลา 9.30

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน10ครั้ง เขียนเมื่อ2021-10-17 10:01:55

ให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

ให้ความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ตุลาคม  2564 เวลา 13.00

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน10ครั้ง เขียนเมื่อ2021-10-17 09:57:12

กิจกรรม Kick Off สร้างเกราะป้องกันให้วัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่มารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ หอประชุมริมน้ำเทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม Kick Off สร้างเกราะป้องกันให้วัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ที่มารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ หอประชุมริมน้ำเทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม  2564 เวลา 10.30 น. นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม..

เขียนโดย:กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน73ครั้ง เขียนเมื่อ2021-10-14 16:35:58