เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นพิเศษระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นพิเศษระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นพิเศษระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
เขียนโดย กลุ่มนโยบายและแผน เปิดอ่าน 29 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-12-02 10:28:36