การประกาศผลการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประกาศผลการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประกาศผลการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๕  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขียนโดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดอ่าน 40 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-11-29 11:58:34