ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.ราชบุรี

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครองและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาป..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน187 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-27 22:30:11

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565

งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านพิงภูแพรว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน80 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-27 22:28:23

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน279 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-27 22:26:44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันศิลปหั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน256 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-16 20:25:45

สอบวัดความรู้นักเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สอบวัดความรู้นักเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นวันสอบวัดความรู้นักเรียนธรรมศึกษาชั้น ตรี – โท – เอก ทั่วราชอาณาจักร  เพื่อให้การจัดสนามสอบ ตลอดจน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-16 20:24:11

โครงการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.ศ. 2565

โครงการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.ศ. 2565

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และงานแส..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน525 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-09-13 23:05:51

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) มีการดำเนินการติด..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน352 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-08-16 19:07:15

วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 121 ปี

วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 121 ปี

ด้วยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีก่อตั้ง และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ร.ศ. 120 ตามความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 18 หน้า 694 ลงวันที่ 8 ธันวาคม ร.ศ.120 และจะมีอายุครบ 121 ปี แห่งการ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน112 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-08-02 20:12:45

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.15 น. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน118 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-08-02 19:45:13

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน408 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-07-01 21:37:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง