ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.ราชบุรี

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ต้อนรับคณะครูฯศึกษาดูงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา 13.7.66

ต้อนรับคณะครูฯศึกษาดูงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา 13.7.66

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  นำโดยนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณครูสุวิทย์ สมหลักชัย (ผู้พัฒนาโปรแก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2023-07-13 14:18:41

ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567

ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  นำโดยนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน102 ครั้ง เขียนเมื่อ2023-07-12 10:55:27

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ด้วยงานส่งเสริมวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมใน..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน110 ครั้ง เขียนเมื่อ2023-07-03 12:26:00

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนางนุ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน90 ครั้ง เขียนเมื่อ2023-07-03 11:59:03

นักเรียนชุมนุมกิจกรรม  CROSSWORD (ครอสเวิร์ด) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวการเล่น และการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์ ให้กับนักเรียนที่สนใจ

นักเรียนชุมนุมกิจกรรม CROSSWORD (ครอสเวิร์ด) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวการเล่น และการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์ ให้กับนักเรียนที่สนใจ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน โรงเรียนเนกขัมวิทยา เชิญ นักเรียนชุมนุมกิจกรรม CROSSWORD (ครอสเวิร์ด) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวการเล่น และการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมส์ ให..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน87 ครั้ง เขียนเมื่อ2023-06-30 20:47:38

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  งานอนามัยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้ดำเนินกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนายจรัญ  สุขเสรี  ผู้อำนวยการโรง..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน262 ครั้ง เขียนเมื่อ2023-06-30 12:15:36

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครองและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาป..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน260 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-27 22:30:11

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565

งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านพิงภูแพรว อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน124 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-27 22:28:23

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)

ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ได้ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน324 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-27 22:26:44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันศิลปหั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน336 ครั้ง เขียนเมื่อ2022-11-16 20:25:45

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง


sexthrama.com เย็ดกันในกระท่อมกลางนา+อากาศดีๆ+เย็ดแบบ+Outdoor หนังเรทอาร์+แฟนสาวขย่มควยหนุ่มหน้าตี๋เย็ดมันส์+หีสวย+เด้ากระแทกหีรัว+ๆ หนังxxxหญิงเย็ดหญิง+สาว2สักลายอยากเล่นเสียวให้น้ำหีแตก+เพื่อนซี้เลียหีกันเองไม่สนคำว่าเพื่อน+ขอแค่เสียวหีเท่านั้น การ์ตูนโป๊+เลสเบี้ยนโดนผู้ชายเย็ดครั้งแรก อดีตนางเอก+ซีรีย์เกาหลี+ผันตัวเองมาเป็นนางเอกหนังโป๊ xxxจีน+สาวแว่นน่ารักมากตัวเล็กเด็ดๆที่วัยรุ่นเลย+แต่รีลาเธอร้อยเหลือเกิน https://web.sesao8.go.th/movie.php